Privacybeleid

Over dit privacybeleid

Bij Torrefactory zijn uw gegevens voor ons een prioriteit. Zowel het gebruik als de bescherming van uw gegevens worden in het onderstaande document toegelicht. U heeft recht op volledige transparantie van ons over het gebruik van uw persoonsgegevens. Hier volgt een uitleg van alles wat wij met uw persoonlijke gegevens doen, van het verzamelen, opslaan en verwerken tot wie er toegang toe heeft.  U vindt hieronder ook al uw rechten en de adressen en personen bij wie u ze kunt opeisen! 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen omvatten: volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, kaartnummer, aankoopgeschiedenis, betalingsgegevens (kredietkaart, debetkaart of andere), en alle informatie die u ons geeft wanneer u contact met ons opneemt of ons platform gebruikt.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

> Wanneer u online producten en diensten van ons koopt; > Wanneer u onze website bezoekt.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrondslag?

Om u toegang te geven tot onze producten en diensten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te voorzien van de informatie, producten en diensten die u bij ons aanvraagt/koopt (zoals het uitvoeren van diverse processen, taken en bestellingen op onze website, het accepteren van online betalingen en het leveren van producten, en zelfs het leveren van een reparatiedienst voor machines), alsmede om met u te communiceren over deze producten en diensten en te reageren op uw vragen en opmerkingen; Vanuit juridisch oogpunt is het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met uw bestellingen van producten en diensten gebaseerd op onze contractuele afspraken. In sommige gevallen is de rechtsgrondslag onze legitieme belangen als commercieel bedrijf (bijvoorbeeld in het kader van een tevredenheidsonderzoek).

Voor administratieve en interne doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor interne doeleinden, zoals het verbeteren van onze site, diensten en producten of het vaststellen van trends in het gebruik van de site. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om het gebruik van onze website te controleren en ervoor te zorgen dat deze zo doeltreffend en relevant mogelijk is voor uw smaak en behoeften en de kenmerken en configuratie van uw apparaat. Het is in ons legitieme belang als bedrijf om uw persoonsgegevens op deze manier te gebruiken. Wij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat onze website klantvriendelijk is en goed functioneert, en dat onze producten en diensten van de hoogste kwaliteit zijn. We willen het u ook gemakkelijker maken om met ons te communiceren. In dit geval zorgen wij ervoor dat deze legitieme belangen geen inbreuk maken op uw rechten.

Om veiligheids- en juridische redenen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om: > om de juistheid van de persoonlijke en financiële gegevens die u ons verstrekt te waarborgen; > om fraude en andere onwettige activiteiten te voorkomen; > om onze rechten of eigendom te beschermen. om aan onze wettelijke en nalevingsverplichtingen te voldoen. In sommige gevallen is het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld om te voldoen aan de legitieme eisen van gerechtelijke autoriteiten). In andere gevallen (bv. opsporing van fraude) vormen onze legitieme belangen als commercieel bedrijf de basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, steeds afgewogen tegen uw rechten.

Om uw winkelervaring te personaliseren en ons bedrijf te verbeteren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om: > stellen u in staat een profiel op onze website aan te maken op basis waarvan u online producten en diensten van Torrefactory kunt kopen zonder dat u bij elke bestelling uw contactgegevens hoeft in te voeren; > u marketing content per SMS en e-mail te sturen; > uw winkelpatronen en productvoorkeuren analyseren. Dit kan productinformatie zijn die u hebt bekeken, uw transactiegeschiedenis of producten die u in uw online winkelwagentje hebt geplaatst. Hierdoor kunnen wij u een online ervaring bieden die is afgestemd op uw smaak en behoeften. Het is in ons legitieme belang als commercieel bedrijf om uw gegevens op deze manier te gebruiken om uw winkelervaring te verbeteren. Hierdoor kunnen wij u helpen de producten en diensten te vinden die u zoekt, zodat u niet door pagina's en pagina's hoeft te bladeren die u niet interesseren. Wij sturen u marketingcontent per SMS en e-mail als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven toen u lid werd (u kunt altijd van gedachten veranderen). Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Om u echter onze diensten te kunnen leveren, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan onze dienstverleners, zoals hieronder beschreven. Wanneer wij uw persoonsgegevens bekendmaken, treffen wij veiligheidsmaatregelen die deze organisaties verplichten uw gegevens veilig te bewaren en hen verbieden deze te gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

Dienstverleners

Om bestellingen van producten en diensten te verwerken

Wij werken met verschillende dienstverleners. Dit kan zijn in het kader van het beheer van de website of gewoon om ons te helpen ons bedrijf te runnen. Het is in ons legitieme belang, als commercieel bedrijf, om gebruik te maken van deze dienstverleners, aangezien wij niet noodzakelijk over de middelen beschikken om de diensten in kwestie zelf te leveren. In ieder geval zorgen wij ervoor dat de dienstverleners die wij gebruiken ook GDPR-compliant zijn en voldoen aan alle nationale privacywetten.

Uw rechten

Wij sommen hieronder al uw rechten op met betrekking tot persoonsgegevens > een eerlijke, rechtmatige en transparante verwerking van uw gegevens; > geïnformeerd te worden over het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld via dit Privacybeleid; > uw persoonlijke gegevens in ons bezit te raadplegen; > om ons te verzoeken eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren; > om ons te verplichten bepaalde gegevens te wissen die betrekking hebben op bijzondere omstandigheden en waarvoor wij geen reden hebben om de verwerking voort te zetten; > om te vragen dat wij uw persoonsgegevens in een eenvoudig en gestructureerd formaat aan u of aan een andere dienstverlener verstrekken; > te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden; > bezwaar maken tegen een geautomatiseerd besluit dat rechtsgevolgen voor u heeft of dat ernstige gevolgen voor u heeft; > in andere omstandigheden bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens; > om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of stop te zetten. Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens die wij bewaren, de verwerking ervan of dit Privacybeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice of, indien nodig (schriftelijk), met onze functionaris voor gegevensbescherming. Adres: THE TORREFACTORY PROJECT S.A., Rue des griottes, 20 , 5100 Wépion - België

Beveiliging en opslag van uw persoonsgegevens

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is een prioriteit voor Torrefactory. Daarom beperken wij de toegang tot persoonsgegevens tot een beperkt aantal medewerkers. Uw gegevens worden door ons of onze onderaannemers beschermd en gecodeerd. Elke werknemer heeft alleen toegang voor zover dat nodig is om zijn of haar taak met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens uit te voeren.

Bewaring van uw persoonsgegevens

In het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in dit document beschreven doeleinden. Met andere woorden, de bewaartermijnen variëren afhankelijk van het soort gegevens en de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld. Wij houden ons regelmatig op de hoogte van de juridische ontwikkelingen op dit gebied, zodat wij de bewaartermijnen nooit overschrijden. 
pin_drop